Oferta

Prace geodezyjne

Nasza firma jest zarządzana przez doświadczonego geodetę: Pająka Zbigniewa ― uprawnienia nr 1519 w zakresie 1,2,3,4 do wykonywania i nadzorowania prac z dziedziny geodezji i kartografii.,

Wykonujemy następujące usługi w zakresie geodezji:

 • aktualizacje map
 • opracowania map do celów projektowych i prawnych
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia granic
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • geodezyjna obsługa budowy
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary kontrolne, badanie odkształceń i przemieszczeń obiektów
 • sporządzanie map numerycznych
 • wytyczania i inwentaryzacje powykonawcze:
 • budynków mieszkalnych, komercyjnych,
 • hal i obiektów przemysłowych (np. suwnic),
 • gazociągów, wodociągów, kanalizacji, innych mediów,
 • linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
 • innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych,
 • inne

Przydatne linki do stron na temat geodezji

 1. Polski Internetowy Informator Geodezyjny

www.geodezja.pl

 1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

www.gugik.gov.pl

 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera akty prawne

www.sejm.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Gwarantujemy Państwu kompleksową obsługę, sprawną realizację zleceń oraz korzystne ceny. Zapewniamy również, że jesteśmy terminowi, a każdą usługę realizujemy z dużą dokładnością.